Definify.com

Webster 1913 Edition


I

I

(ī)
,
p
ron.
[
p
oss.
My
(mī)
or
Mine
(mīn)
;
obj
ect.
Me
(mē)
.
pl.
nom.
We
(wē)
;
p
oss.
Our
(our)
or
Ours
(ourz)
;
obj
ect.
Us
(ŭs)
.
]
[OE.
i
,
ich
,
ic
, AS.
ic
; akin to OS. & D.
ik
, OHG.
ih
, G.
ich
, Icel.
ek
, Dan.
jeg
, Sw.
jag
, Goth.
ik
, OSlav.
az’
, Russ.
ia
, W.
i
, L.
ego
, Gr.
ἐγώ
,
ἐγών
, Skr.
aham
. √179. Cf.
Egoism
.]
The nominative case of the pronoun of the first person; the word with which a speaker or writer denotes himself.

Webster 1828 Edition


I

I

is the ninth letter,and the third vowel of the English Alphabet. We receive it through the Latin and Greek from the Shemitic jod,je, or ye, in Greek iwra,whence our English word jot. The vowel in French, and in most European languages, has the long fine sound which we express by e in me, or ee in seen, meek. This sound we retain in some foreign words which are naturalized in our language, as in machine, intrigue. But in most English words this long sound is shortened, as in holiness, pity, gift; in which words the sound of i coincides with that of y in hypocrite,cycle,and at the end of words, in unaccented syllables, as in holy, glory. It is this short sound of the French and Italian i, which we hear in the pronunciation of been, which we pronounce bin. After l, this letter has sometimes the liquid sound of y, as in million, pronounced milyon. This sound corresponds with that of the Hebrews, as in Joseph, which in Syria is pronounced Yoseph,and with the sound of the German j, as in ja, jahr, that is ya, yahr.
The sound of i long, as in fine, kind, arise, is diphthongal; it begins with a sound approaching that of broad a, but it is not exactly the same, as the organs are not opened to the same extent, and therefore the sound begins a little above that of aw. The sound, if continued,closes with one that nearly approaches to that of e long. This sound can be learned only by the ear. This letter enters into several digraphs, as in fail, field,seize, feign, vein, friend; and with o in oil,join, coin,it helps to form a proper diphthong.
No English word ends with i, but when the sound of the letter occurs at the end of a word,it is expressed by y.
As a numeral I signifies one, and stands for as many units as it is repeated in times, as II, two, III, three, &c. When it stands before V or X, it subtracts itself,and the numerals denote one less than the V or the X. Thus IV expresses four, one less than V, five; IX stands for nine, one less than X, ten. But when it is placed after V or X, it denotes the addition of an unit, or as many units as the letter is repeated in times. Thus VI is five and one, or six, and XI is ten and one, or eleven; VIII stands for five and three, or eight, &c.

I

, formerly prefixed to some English words, as in ibuilt, is a contraction of the Saxon prefix ge; and more generally this was written y.

I

, pron. [L. ego.] The pronoun of the first person; the word which expresses one's self, or that by which a speaker or writer denotes himself. It is only the nominative case of the pronoun; in the other cases we use me. I am attached to study; study delights me. We often hear in popular language the phrase it is me, which is now considered to be ungrammatical, for it is I. But the phrase may have come down to us from the use of the Welsh mi, or from the French use of the phrase, c'est moi.

I

n the plural, we use we, and us, which appear to be words radically distinct from I.
Johnson observes that Shakespeare uses I for ay or yes. In this he is not followed, and the use is incorrect.

Definition 2024


I

I


I U+0049, I
LATIN CAPITAL LETTER I
H
[U+0048]
Basic Latin J
[U+004A]
See also: Appendix:Variations of "i"

Translingual

Alternative forms

 • (Roman numeral one): , i,
 • ("Cardinal number read ordinal", i.e. ordinal): I.

Letter

I upper case (lower case i)

 1. The ninth letter of the basic modern Latin alphabet.

I upper case (lower case ı)

 1. The letter i without a dot above, in both the upper case and the lower case versions.

See also

Symbol

I

 1. (chemistry) Symbol for iodine.
 2. (physics) Isotopic spin.
 3. (license plate codes) Italy
 4. (physics, electronics) Electrical current.
 5. (biochemistry) IUPAC 1-letter abbreviation for isoleucine
 6. (mathematics, linear algebra) identity matrix
 7. (analysis, topology) the (closed) unit interval; [0, 1]
 8. (inorganic chemistry) Specifying an oxidation state of 1

Numeral

I (upper case Roman numeral, lower case i)

 1. cardinal number one.

Usage notes

In titles, this is read as "the first" in English, so George I is read George the first.

See also

See also

Other representations of I:

References

 • I” in The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition, Houghton Mifflin Company, 2000.
 • I” in Dictionary.com Unabridged, v1.0.1, Lexico Publishing Group, 2006.

English

Pronoun

I (first person singular subject personal pronoun, objective me, possessive my, possessive pronoun mine, reflexive myself)

 1. The speaker or writer, referred to as the grammatical subject, of a sentence.
  • 1590, Edmund Spenser, The Faerie Queene, III.ii:
   It ill beseemes a knight of gentle sort, / Such as ye haue him boasted, to beguile / A simple mayd, and worke so haynous tort, / In shame of knighthood, as I largely can report.
Usage notes
 • The word I is always capitalised in written English. Other forms of the pronoun, such as me and my, follow regular English capitalisation rules.
 • Using I in the objective case (e.g.: It is I.; Only I.; You're taller than I.) is considered too formal for almost all context, especially in British English.
Synonyms
Translations
See also

Noun

I (uncountable)

 1. (metaphysics) The ego.
Derived terms

Etymology 2

Letter

I (upper case, lower case i, plural Is or I's)

 1. The ninth letter of the English alphabet, called i and written in the Latin script.
See also

Number

I (upper case, lower case i)

 1. The ordinal number ninth, derived from this letter of the English alphabet, called i and written in the Latin script.

Etymology 3

Abbreviation.

Noun

I (countable and uncountable, plural Is)

 1. (US, roadway) interstate
 2. (grammar) Abbreviation of instrumental case.

Etymology 4

Interjection

I

 1. Obsolete spelling of aye

References

 • I” in The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition, Houghton Mifflin Company, 2000.
 • I” in Dictionary.com Unabridged, v1.0.1, Lexico Publishing Group, 2006.
 • "I" in WordNet 2.0, Princeton University, 2003.

Statistics

Most common English words before 1923: and · to · in · #6: I · that · was · he

American Sign Language

Letter

(Stokoe I)

 1. The letter I

Azeri

Letter

I upper case (lower case ı)

 1. The thirteenth letter of the Azeri alphabet, written in the Latin script.

See also


Danish

Etymology

From Old Norse ír, variant of ér, from Proto-Germanic *jūz, from Proto-Indo-European *yū́.

Pronunciation

 • IPA(key): [ˈi] or IPA(key): [i]

Pronoun

I (objective jer, possessive jeres)

 1. (personal) you, you all (second person plural)
  I må ikke gå derind!
  You can't go in there!
  • 2014, Diverse forfattere, Fire uger blev til fire år - og andre beretninger, Lindhardt og Ringhof (ISBN 9788711336083)
   Og så er der forresten lidt mere med det samme: I må love os een ting. mor og far, I må ikke efterligne os unge! — For gør I det, ja, så kommer I til at se så morsomme ud. — I må ikke prøve på at løbe fra jeres alder, for det kan I alligevel ikke.
   And by the way, there's something else: You must promise us one thing, mum and dad, you may not imitate us young! — For if you do, you will look so funny. — you may not try to run way from your age, for you can't do that anyway.
  • 1981, Mogens Wolstrup, Vild hyben: danske forfattere skriver om jalousi
   Men det er ikke jeres skyld, siger Ditte. I er unge og kloge. I er grimme og fantastisk smukke. I har modet! I er på rette vej med jeres show. Jeg føler med jeres oprør, og måske derfor kunne jeg ikke klare mere. Jeres hud er glat, I er startet i tide.
   But it is not your fault, Ditte says. You are young and intelligent. You are ugly and amazingly beautiful. You have the courage! You are on the right path with your show. I feel with your rebellion, and perhaps for that reason, I couldn't take any more. Your skin is smooth, you started in time.
  • 2011, Per Ullidtz, Absalons Europa, BoD – Books on Demand (ISBN 9788771142396), page 229
   Og lidt senere ”I har hørt at det er sagt: øje for øje og tand for tand. Men jeg siger jer, at I må ikke sætte jer imod det onde; men dersom nogen giver dig et slag på din højre kind, da vend ham også den anden til! ...
   And a little later ”you have heard it said: an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, you may not resist evil; but if anyone hits you on the right cheek, turn the other towards [whoever hit you]! ...

See also


Dutch

Pronunciation

 • (letter name): IPA(key): /i/

Letter

I (capital, lowercase i)

 1. The ninth letter of the Dutch alphabet.

See also

 • Previous letter: H
 • Next letter: J

Esperanto

Letter

I (upper case, lower case i)

 1. The twelfth letter of the Esperanto alphabet, called i and written in the Latin script.

See also


Finnish

Letter

I (upper case, lower case i)

 1. The ninth letter of the Finnish alphabet, called ii and written in the Latin script.

See also

Abbreviation

I

 1. improbatur

German

Pronunciation

 • IPA(key): /ʔiː/

Letter

I (upper case, lower case i)

 1. The ninth letter of the German alphabet.

Italian

Pronunciation

 • (phoneme; name of letter) IPA(key): /i/
 • (phoneme, when followed by a vowel in the same syllable) IPA(key): /j/

Letter

I m, f (invariable lower case, i)

 1. The ninth letter of the Italian alphabet, called i and written in the Latin script.

See also


Latvian

Etymology

Proposed in 1908 as part of the new Latvian spelling by the scientific commission headed by K. Mīlenbahs, which was accepted and began to be taught in schools in 1909. Prior to that, Latvian had been written in German Fraktur, and sporadically in Cyrillic.

Pronunciation

 • IPA(key): [i]

Letter

I

I (upper case, lower case i)

 1. The thirteenth letter of the Latvian alphabet, called i and written in the Latin script.

See also


Malay

Pronunciation

 • (Name of letter) IPA(key): [ai̯]
 • (Phoneme) IPA(key): [i]
 • (Phoneme, Closed ultima) IPA(key): [e]

Letter

I

 1. The ninth letter of the Malay alphabet, written in the Latin script.

See also


Middle English

Alternative forms

Etymology

From Old English , from Proto-Germanic [Term?], from Proto-Indo-European [Term?]. More at English I

Pronunciation

Pronoun

I

 1. I (first-person singular subject pronoun)

Norwegian Bokmål

Pronunciation

 • IPA(key): /je/

Pronoun

I

 1. (dialect) I: a first-person singular personal pronoun
 2. (rare, archaic) you: a second-person plural nominative pronoun


Portuguese

Letter

I (upper case, lower case i)

 1. The ninth letter of the Portuguese alphabet, written in the Latin script.

See also


Romanian

Pronunciation

 • IPA(key): /i/

Letter

I (capital, lowercase i)

 1. The eleventh letter of the Romanian alphabet generally representing the phoneme /i/. Preceded by H and followed by Î.

Usage notes

 • Before vowels, this letter usually takes on the sound of /j/
  ianuarie /'ja.nu.a.ri.e/
 • At the ends of words (except verb infinitives, and those ending in a consonant cluster ending in l or r), the letter palatalizes the previous syllable and is "whispered": /ʲ/
  băieţi /bə'jetsʲ/

Saanich

Pronunciation

 • IPA(key): /i/

Letter

I

 1. The eleventh letter of the Saanich alphabet, written in the Latin script.

See also


Skolt Sami

Pronunciation

 • (phoneme) IPA(key): /i/, /j/

Letter

I (lower case i)

 1. The sixteenth letter of the Skolt Sami alphabet, written in the Latin script.

See also


Slovene

Letter

I (capital, lowercase i)

 1. The 10th letter of the Slovene alphabet. Preceded by H and followed by J.

Somali

Pronunciation

 • (phoneme): IPA(key): /ɪ/, /i/
 • (letter name): IPA(key): /ʔɪ/

Letter

I upper case (lower case i)

 1. The twenty-fifth letter of the Somali alphabet, called i and written in the Latin script.

Usage notes

 1. The twenty-fifth letter of the Somali alphabet, which follows Arabic abjad order. It is preceded by E and followed by O.

See also


Spanish

Letter

I (upper case, lower case i)

 1. The ninth letter of the Spanish alphabet.

Abbreviation

I

 1. Ilustre
  La I municipalidad de Valparaíso.

Swedish

Etymology

From Old Swedish ī, īr, from Old Norse ír, variant of ér, from Proto-Germanic *jīz, variant of *jūz, from Proto-Indo-European *yū́.

Pronunciation

 • Rhymes: -iː

Pronoun

I (personal pronoun)

 1. (archaic) you (second-person plural nominative)

Synonyms


Turkish

Letter

I (upper case, lower case ı)

 1. The eleventh letter of the Turkish alphabet, called ı and written in the Latin script.

See also


Vietnamese

Pronunciation

 • (Hà Nội) IPA(key): [ʔi˧˧/, /ʔi˧˧ ŋɐn˧ˀ˦]
 • (Huế) IPA(key): [ʔɪj˧˧/, /ʔɪj˧˧ ŋɐŋ˦˥]
 • (Hồ Chí Minh City) IPA(key): [ʔɪj˧˥/, /ʔɪj˧˥ ŋɐŋ˦ˀ˥]
 • Phonetic: i, i ngắn

Letter

I (upper case, lower case i)

 1. The twelfth letter of the Vietnamese alphabet, called i or i ngắn and written in the Latin script.

See also

i

i


i U+0069, i
LATIN SMALL LETTER I
h
[U+0068]
Basic Latin j
[U+006A]
See also: I and Appendix:Variations of "i"

Translingual

Etymology 1

Lower case variation of upper case I, from Ancient Greek letter Ι (I, Iota).

Letter

i lower case (upper case I)

 1. The ninth letter of the basic modern Latin alphabet.

i lower case (upper case İ)

 1. The letter i with a tittle or dot above, in both the upper case and the lower case versions.

See also

Derived symbols

Similar and related symbols

Etymology 2

 • (mathematics, imaginary number): abbreviation of imaginary
 • (computer programming, generic index): abbreviation of index

Pronunciation

Symbol

i

 1. (mathematics, often in italics or bold) The imaginary unit; a fixed square root of -1. Graphically, i is shown on the vertical (y-axis) plane.
 2. (engineering, often in bold) The current flow in a circuit in amperes.
 3. (mathematics, programming) A common variable name representing a generic index, especially in loops.
 4. (IPA, romanization) close front unrounded vowel.
Synonyms
 • (mathematics: imaginary unit): j
 • (computer programming, common variable name representing a generic index): j

Etymology 3

Lower case form of upper case roman numeral I, apparently derived from the shape of a notch scored across a tally stick.

Alternative forms

Numeral

i (lower case Roman numeral, upper case I)

 1. cardinal number one.

See also

See also

Other representations of I:


English

Pronunciation

 • (phoneme): IPA(key): /aɪ/, /ɪ/
 • (letter name): enPR: ī, IPA(key): /aɪ/,
 • Rhymes: -aɪ
 • Homophones: aye, eye

Letter

i (lower case, upper case I, plural i's)

 1. The ninth letter of the English alphabet, called i and written in the Latin script.
See also
Usage notes

The English letter i represents many different sounds, often the diphthong /aɪ/ (from Middle English /iː/), as in the pronoun I, or /ɪ/ as in bit.

Number

i (lower case, upper case I)

 1. The ordinal number ninth, derived from this letter of the English alphabet, called i and written in the Latin script.

Noun

i (plural ies)

 1. The name of the Latin-script letter I/i.
  • the position of an i-dot (the dot of an i)
  • i-mutation, i-umlaut
Translations
See also

Etymology 2

From Old English ic.

Pronunciation

 • IPA(key): /aɪ/, /ɪ/
 • Rhymes: -aɪ
 • Homophones: aye, eye

Pronoun

i

 1. nonstandard capitalization of I
Usage notes
 • Also used in instant messaging due to limitations of entering capitals on a mobile phone's keypad.

Adangme

Pronoun

i

 1. I
  I suɔ mo.
  I love you.

Albanian

Pronunciation

 • IPA(key): [i]

Letter

i (lower case, upper case I)

 1. The thirteenth letter of the Albanian alphabet, written in the Latin script.

Article

i

 1. masculine singular nominative adjectival article

See also


Ama

Pronunciation

 • IPA(key): /ĩː/

Noun

i

 1. tooth

Araweté

Noun

i

 1. water

References


Aruá

Noun

i

 1. water

References


Azeri

Letter

i lower case (upper case İ)

 1. The fourteenth letter of the Azeri alphabet, written in the Latin script.

See also


Bambara

Pronoun

i

 1. you (personal pronoun)

Bislama

Particle

i

 1. Separates the subject of a sentence from the predicate, used when the subject is a pronoun or a noun

Borôro

Pronunciation

 • IPA(key): /iː/

Noun

i

 1. tree

Catalan

Pronunciation

 • IPA(key): /i/
 • Rhymes: -i

Etymology 1

Noun

i f (plural is)

 1. The Latin letter I (lowercase i).
Derived terms

Etymology 2

From Latin et (and), from Proto-Indo-European *éti.

Conjunction

i

 1. and; used to connect two similar words, phrases, sentences, etc.; as well as; together with; in addition to.
  Hi ha moltes colomes i teuladins — There are many pigeons and sparrows.
  Ella escriu els articles i ell els il·lustra amb els seus dibuixos — She writes the articles and he illustrates them with his drawings.
Derived terms

Chuukese

Pronoun

i

 1. him
 2. her
 3. it

Related terms


Classical Nahuatl

Verb

i (transitive)

 1. to drink

Cornish

Pronoun

i

 1. they

Czech

Pronunciation

 • IPA(key): /ɪ/

Conjunction

i

 1. and (also), and even
 2. even (implying an extreme example, used at the beginning of sentences)
  I slepá veverka někdy najde ořech. - Even a blind squirrel finds an acorn sometimes.

Synonyms

 • (Moravian dialect) aj, aji

Derived terms


Dalmatian

Etymology

From Latin illī, nominative masculine plural of ille. Compare Italian i, gli.

Article

i m (plural)

 1. the; masculine plural definite article

Related terms


Danish

Etymology

From Old Norse í, from Proto-Germanic *in, from Proto-Indo-European *en.

Pronunciation

 • Rhymes: -i

Preposition

i

 1. in, inside

Dutch

Pronunciation

 • Rhymes: -i
 • (letter name): IPA(key): /i/

Letter

i (lower case, upper case I)

 1. The ninth letter of the Dutch alphabet, written in the Latin script.

See also

 • Previous letter: h
 • Next letter: j

Elfdalian

Etymology

From Old Norse í, from Proto-Germanic *in. Cognate with Swedish i.

Preposition

i

 1. in

Esperanto

Pronunciation

IPA(key): /i/

Letter

i (lower case, upper case I)

 1. The twelfth letter of the Esperanto alphabet, called i and written in the Latin script.

See also

Noun

i (accusative singular i-on, plural i-oj, accusative plural i-ojn)

 1. The name of the Latin-script letter I/i.

See also


Extremaduran

Conjunction

i

 1. and

Fala

Alternative forms

Etymology

From Old Portuguese e, from Latin et (and), from Proto-Indo-European *éti.

Conjunction

i

 1. and (expressing two elements to be taken together)
  • 2000, Domingo Frades Gaspar, Vamus a falal: Notas pâ coñocel y platical en nosa fala, Editora regional da Extremadura, Chapter 1: Lengua Española:
   A grandeda da lengua española é indiscotibli, i sei estudio, utilización defensa debin sel algo consostancial a nos, []
   The greatness of the Spanish language is unquestionable, and its study, use and defense must be something consubstantial to us, []

Faroese

Pronunciation

 • IPA(key): /iː/
 • Homophone: y

Letter

i (upper case I)

 1. The tenth letter of the Faroese alphabet, called i and written in the Latin script.

See also

Noun

i n (genitive singular is, plural i)

 1. The name of the Latin-script letter I/i.

Declension

n4 Singular Plural
Indefinite Definite Indefinite Definite
Nominative i iið i iini
Accusative i iið i iini
Dative i(i) inum ium iunum
Genitive is isins ia ianna

See also


Foi

Noun

i

 1. eye
 2. seventeen
 3. twenty-one

Friulian

Friulian Definite Articles
singular plural
masculine il
l'
i
feminine  la
l'
lis

Etymology

From Latin illi.

Article

i m pl (singular il)

 1. the

Pronoun

i (third person masculine/ feminine indirect object)

 1. to him
 2. to her

See also


Hawaiian

Etymology

From Proto-Polynesian *i.

Particle

i

 1. used to mark the following (noun or noun phrase) as a direct object
  Ua ʻai ka pōpoki i ka ʻiole.
  The cat eats/ate the mouse.
 2. used to indicate past tense (precedes verb)
  I hana au.
  I worked.
 3. used to indicate perfect participle (precedes verb)
  i haʻalele
  having left, who had left

Preposition

i

 1. in, at
 2. (indicating destination) to

See also


Irish

Alternative forms

 • in (used before vowels in place of eclipsis; also used before bhur (‘your pl’), before dhá (‘two’), before titles of books, films, and the like, and before foreign words that resist mutation)

Etymology

From Old Irish i, from Proto-Celtic *eni (compare Welsh yn), from Proto-Indo-European *en (compare English in, Latin in, Ancient Greek ἐν (en)).

Pronunciation

 • IPA(key): /ɪ/

Preposition

i (plus dative, triggers eclipsis, before the definite article ins)

 1. in

Inflection

Derived terms


Italian

Etymology 1

Reduced form of gli.[1]

Article

Italian Definite Articles
singular plural
masculine il
lo
i
gli
feminine  la le

i m pl (singular il)

 1. the (see the usage notes)
Usage notes
 • i is used before masculine plural words beginning with a single consonant other than x or z, or the plural noun dei; gli is used before masculine plural words beginning with a vowel, x, z, gn, or multiple consonants including pn, ps, and s+consonant, and before the plural noun dei.

Derived terms

Etymology 2

Noun

i f, m (invariable)

 1. I or i, the letter I or i
Derived terms

References

 1. Patota, Giuseppe (2002) Lineamenti di grammatica storica dell'italiano (in Italian), Bologna: il Mulino, ISBN 88-15-08638-2, page 126

Japanese

Romanization

i

 1. rōmaji reading of
 2. rōmaji reading of

Ladin

Article

i m (plural)

 1. the

See also


Ladino

Etymology

From Old Spanish é or e, from Latin et.

Conjunction

i (Latin spelling, Hebrew spelling אי)

 1. and
 2. too

Latgalian

Etymology

Shortened from an older Baltic form *ir, which is preserved in Lithuanian as ir (with the same meaning).

Conjunction

i

 1. and, as well as, in addition to

Particle

i

 1. too, also

Latin

Pronunciation

Etymology 1

Noun

ī (indeclinable)

 1. The name of the letter I.
Coordinate terms

References

 • I in Charles du Fresne du Cange’s Glossarium Mediæ et Infimæ Latinitatis (augmented edition, 1883–1887)
 • i in Harry Thurston Peck, editor (1898) Harper's Dictionary of Classical Antiquities, New York: Harper & Brothers
 • Arthur E. Gordon, The Letter Names of the Latin Alphabet (University of California Press, 1973; volume 9 of University of California Publications: Classical Studies), part III: “Summary of the Ancient Evidence”, page 32: "Clearly there is no question or doubt about the names of the vowels A, E, I, O, U. They are simply long A, long E, etc. (ā, ē, ī, ō, ū). Nor is there any uncertainty with respect to the six mutes B, C, D, G, P, T. Their names are bē, cē, dē, gē, pē, tē (each with a long E). Or about H, K, and Q: they are hā, kā, kū—each, again, with a long vowel sound."

Etymology 2

Verb

ī

 1. go! walk!; second-person singular active imperative of
  I intro iam nunc. ― Now then, go in.

Latvian

Etymology

Proposed in 1908 as part of the new Latvian spelling by the scientific commission headed by K. Mīlenbahs, which was accepted and began to be taught in schools in 1909. Prior to that, Latvian had been written in German Fraktur, and sporadically in Cyrillic.

Pronunciation

 • IPA(key): [i]

Letter

I

i (lower case, upper case I)

 1. The thirteenth letter of the Latvian alphabet, called i and written in the Latin script.

See also

Pronunciation

 • IPA(key): [i]

Noun

i m (invariable)

 1. The name of the Latin script letter I/i.

See also


Livonian

Pronunciation

 • (phoneme) IPA(key): /i/

Letter

i (upper case I)

 1. The thirteenth letter of the Livonian alphabet, written in the Latin script.

See also


Lojban

Cmavo

i

 1. Alternative form of .i: separates sentences
 2. Separates clauses in a sentence, when combined with a conjunction of selma'o ja, joi, or bi'i or a preposition or tense marker followed by bo.

Lower Grand Valley Dani

Pronunciation

 • IPA(key): /i/

Noun

i

 1. water

References

 • H. Myron Bromley, A Grammar of Lower Grand Valley Dani (1981)
 • H. Myron Bromley, The Phonology of Lower Grand Valley Dani (2013)
 • The Papuan Languages of New Guinea (1986, ISBN 0521286212)

Malay

Letter

i

 1. The ninth letter of the Malay alphabet, written in the Latin script.

See also


Mandinka

Pronoun

i

 1. you (personal pronoun)
  as i busa — he/she struck you.

See also


Maori

Etymology

From Proto-Polynesian *i.

Particle

i

 1. from
 2. (past-tense verbal particle)
 3. (particle indicating the direct object of a transitive sentence)
 4. (past-tense particle indicating location)

Middle Low German

Pronunciation

 • IPA(key): /iː/

Pronoun

î

 1. Alternative form of .

Mirandese

Etymology

From Latin et.

Pronunciation

 • IPA(key): /i/

Conjunction

i

 1. and

Mondé

Noun

i

 1. water

References


Navajo

Letter

I i

 1. The thirteenth letter of the Navajo alphabet:
  i = /ɪ˨/
  į = /ɪ̃˨/
  í = /ɪ˥/
  į́ = /ɪ̃˥/
  ii = /iː˨˨/
  įį = /ĩː˨˨/
  íi = /iː˥˨/
  į́į = /ĩː˥˨/
  ií = /iː˨˥/
  įį́ = /ĩː˨˥/
  íí = /iː˥˥/
  į́į́ = /ĩː˥˥/

Neapolitan

Etymology

From Latin īre, present active infinitive of . Compare Italian gire, ire, Sicilian jiri, giri, ghiri, iri.

Alternative forms

Pronunciation

 • IPA(key): [ji]

Verb

i

 1. to go

Etymology 2

From Latin ego.

Pronunciation

 • IPA(key): [iː]

Alternative forms

ije

Pronoun

i

 1. I: the first-person singular nominative personal pronoun.

Norwegian Bokmål

Pronunciation

 • (letter name): IPA(key): /iː/
 • (phoneme): IPA(key): /iː/, /i/, /ɪ/

Letter

i

 1. The ninth letter of the Norwegian Bokmål alphabet, written in the Latin script.

Etymology

From Old Norse í, from Proto-Germanic *in, from Proto-Indo-European *en.

Preposition

i

 1. (location) in, inside of
  Ligge i sengen
  Laying in bed
  Oppe i fjellene
  Up in the mountains
 2. (duration of time) for, in, during
  Møtet varte (i) to timer
  The meeting lasted (lit. went during) two hours
  Han var utenlands i mange år
  He lived abroad for many years
  I høst, i vår, i dag, i går
  In autumn, in spring, today, yesterday
 3. (condition, state) in
  Være i fred
  To be in peace
  Være i god stand
  To be in shape (physically fit)
  Leve i fattigdom
  To live in poverty
 4. (means, method) in
  Betale i gull
  To pay in gold.
  Gjøre noe i all hast
  To do something urgently (lit. in all haste)
  i hemmelighet
  in secret
 5. pertaining to, in reference to
  I deg har jeg en sann venn.
  In you I have a true friend.

Norwegian Nynorsk

Etymology

From Old Norse í, from Proto-Germanic *in, from Proto-Indo-European *en.

Pronunciation

 • IPA(key): /iː/ (example of pronunciation)

Preposition

i

 1. in, inside of
  No er me i Noreg.
  We are currently in Norway.
 2. for, in, during
 3. in (condition, state)
 4. in (means, method)
 5. Pertaining to, in reference to

Old French

Etymology

From Latin hīc.

Adverb

i

 1. there
  • circa 1155, Wace, Le Roman de Brut:
   Et grant compagnie i a d'omes
   And there is a large company of men

Descendants

 • French: y

Old Irish

Alternative forms

Etymology

From from Proto-Celtic *eni (compare Welsh yn), from Proto-Indo-European *en (compare English in, Latin in, Ancient Greek ἐν (en)).

Preposition

i (triggers eclipsis)

 1. in (with dative)
  • c. 800, Würzburg Glosses on the Pauline Epistles, published in Thesaurus Palaeohibernicus (reprinted 1987, Dublin Institute for Advanced Studies), edited and with translations by Whitley Stokes and John Strachan, vol. I, pp. 499–712, Wb. 14d26
   Is i persin Crist da·gníu-sa sin.
   It is in the person of Christ that I do that.
 2. into (with accusative)

Derived terms

Combinations with the definite article
 • isin (accusative/dative masculine/feminine singular)
 • issa (accusative neuter singular)
 • isind (dative singular)
 • isna (accusative plural)
 • isnaib (dative plural)
Combinations with possessive determiners
 • ím (1st person singular)
 • inna, na (3rd person)
Combinations with object pronouns
Person Singular Plural
1 indium, indiumm indiunn
2 indiut indib
3 masc./neut. dat. and indib
3 fem. dat. indi
3 masc./neut. acc. ind intiu
3 fem. acc. inte

Old Provençal

Etymology

From Latin hīc.

Adverb

i

 1. there
  • 12th century, Bernard de Ventadour — Anc no gardei sazo ni mes
   E las melhors domnas i son !
   And the best women are there!

Descendants

 • Occitan: i

Paicî

Noun

i

 1. louse

References

 • Jim Hollyman, K. J. Hollyman, Études sur les langues du Nord de la Nouvelle-Calédonie, page 52, 1999

Pijin

Particle

i

 1. Separates the subject of a sentence from the predicate, used when the subject is a pronoun or a noun

Polish

Pronunciation

 • IPA(key): /i/

Conjunction

i

 1. and
  Adam i Ewa tylko zjedli jabłko — Adam and Eve only ate an apple.
  Patrzę na nią i oczom nie wierzę — I look at her and can't believe my eyes.

Portuguese

Pronunciation

 • IPA(key): /i/
 • Homophone: e (some accents)

Letter

i (lower case, upper case I)

 1. The ninth letter of the Portuguese alphabet, written in the Latin script.

See also

Noun

i m (plural is)

 1. i (name of the letter I, i)

Rapa Nui

Etymology

From Proto-Polynesian *i.

Particle

i

 1. relational particle that marks the object of a verb

Usage notes

Used in all cases except with verbs of sensing; in which case, use e.

Preposition

i

 1. at
 2. in

Romanian

Pronunciation

 • IPA(key): /i/

Letter

i (lowercase, capital I)

 1. The eleventh letter of the Romanian alphabet, written in the Latin script. Generally representing the phoneme /i/. Preceded by h and followed by î.

Usage notes

See I for notes on pronunciation.


Samoan

Etymology

From Proto-Polynesian *i.

Particle

i

 1. used to mark the following (noun or noun phrase) as a direct object

Preposition

i

 1. (indicating destination) to

Sathmar Swabian

Pronoun

i

 1. I

References

 • Claus Stephani, Volksgut der Sathmarschwaben (1985)

Savi

Noun

i

 1. water

References

 • Kendall D. Decker Languages of Chitral )1992), Sociolinguistic Survey of Northern Pakistan, 5. Islamabad: National Institute of Pakistan Studies, Quaid-i-Azam University and Summer Institute of Linguistics xxii, page 185

Scots

Pronunciation

 • IPA(key): /ɪ/

Preposition

i

 1. in

Scottish Gaelic

Pronunciation

 • IPA(key): [i]

Pronoun

i

 1. she
 2. her
 3. (referring to a feminine noun) it

Related terms

 • ise (emphatic)

See also


Serbo-Croatian

Etymology 1

See Translingual section.

Pronunciation

 • (phoneme) IPA(key): /i/

Letter

i (Cyrillic spelling и)

 1. The 13th letter of the Serbo-Croatian Latin alphabet (gajica), preceded by h and followed by j.

Etymology 2

From Proto-Slavic *i, from Proto-Indo-European *h₁ey.

Pronunciation

 • IPA(key): /i/

Conjunction

i (Cyrillic spelling и)

 1. and
  Ivica i Marica se vole — Ivica and Marica love each other.
  i tako dalje — and so on
 2. (i..i..) both..and..
  ne možeš istovremeno i tužiti i suditi. — you can't simultaneously both sue and judge
 3. also, too
  i meni se sviđa vaš odabir — I like your choice too
 4. even (usually preceded by čȁk)
  (čak) i ja sam pozvan na zabavu! — even I have been invited to the party
 5. (ne sȁmo .. nȅgo/vȅć i...) also, too
  on je ne samo darovit, nego i jako marljiv — he is not only talented, but also very industrious
 6. so, so that (= te, pa)
  umorio sam se i nisam mogao više igrati košarku — I grew tired, so I couldn't play basketball anymore

Silimo

Noun

i

 1. water

References


Skolt Sami

Pronunciation

 • (phoneme) IPA(key): /i/, /j/

Letter

i (upper case I)

 1. The sixteenth letter of the Skolt Sami alphabet, written in the Latin script.

See also


Slovak

Etymology

From Proto-Slavic *i, from Proto-Indo-European *h₁ey.

Conjunction

i

 1. and
 2. as well as

Derived terms

 • i keď

Spanish

Pronunciation

 • (Phoneme): IPA(key): /i/, /j/
 • (Letter name): IPA(key): /i/

Etymology 1

Directly from Latin

Letter

i (lower case, upper case I)

 1. The ninth letter of the Spanish alphabet, written in the Latin script.

Noun

i f (plural íes)

 1. Name of the letter I.

Synonyms

Etymology 2

Reduced form of Latin et; compare Italian e, Old French e, etc.

Alternative forms

 • (modern) y

Conjunction

i

 1. (archaic) and

Swedish

Etymology 1

From Old Swedish ī, from Old Norse í, from Proto-Germanic *in, from Proto-Indo-European *en.

Pronunciation

 • IPA(key): /iː/

Adverb

i (verb particle)

 1. used to signify that an action is done with intensity
Derived terms

Preposition

i

 1. in; located inside
 2. in; specifies a place, a region or a country
  Kim bor i Stockholm, som ligger i Sverige.
  Kim lives in Stockholm which lies in Sweden.
 3. (about time) to; before a full hour
  Klockan tjugo i elva gick slutligen jag hem.
  At twenty to eleven I finally went home.
 4. (about time) for; duration
  Jag sover i flera timmar.
  I sleep for several hours.
 5. (in various constructions) last, previous
  i måndags
  last Monday
  i julas
  last Christmas
Derived terms
 • isittande
 • iskarvning
 • iskruvning
 • iskuren
 • islag
 • islagen
 • islagning
 • i somras
 • istadarätt
 • istadig
 • istickning
 • istoppad
 • istoppning
 • istoppstäcke
 • i-stål
 • i stånd
 • istånd
 • iständsätta
 • i stället
 • istället
 • isydd
 • isyning
 • i synnerhet
 • isynnerhet
Usage notes

In definition 4, (last, previous) the following noun gets a suffix -s (weekdays: i måndags) or -as (seasons: i höstas, certain holidays, e.g. jul, midsommar, påsk, pingst). Other holidays instead use förra, senaste, sista, e.g. förra nyåret.

See also

Etymology 2

from Proto-Germanic *ek

Pronunciation

 • IPA(key): /iː/

Pronoun

i

 1. (pitemål) I

References

 • i in Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok (1st ed., 1922)

Tahitian

Etymology

From Proto-Polynesian *i.

Preposition

i

 1. at
 2. in

Tok Pisin

Etymology

Probably from English is

Particle

i

 1. Separates the subject of a sentence from the predicate, used when the subject is a pronoun, or a noun
  • 1989, Buk Baibel long Tok Pisin, Bible Society of Papua New Guinea, Genesis 1:2 (translation here):
   Tasol graun i no bin i stap olsem yumi save lukim nau.
This entry has fewer than three known examples of actual usage, the minimum considered necessary for clear attestation, and may not be reliable. This language is subject to a special exemption for languages with limited documentation. If you speak it, please consider editing this entry or adding citations. See also Help and the Community Portal.

Tongan

Etymology

From Proto-Polynesian *i.

Preposition

i

 1. in

Tupinambá

Pronoun

i

 1. He, she, it, they (with descriptive verbs)
  i porang (he/she/it is / they are beautiful)
 2. Him, her, it, them (with transitive verbs)
  a-i-kuab (i know him/her/it/them)
 3. His, her, its, their (with nouns)
  i py (his/her/its/their foot/feet)
 4. Him, her, it, them (before postpositions)
  i xupé (to him/her/it/them)

Turkish

Letter

i (lower case, upper case İ)

 1. The twelfth letter of the Turkish alphabet, called i and written in the Latin script.

See also

Noun

i

 1. The name of the Latin-script letter İ/i.

See also


Turkmen

Pronunciation

 • (phoneme) IPA(key): /i/, /iː/

Letter

i (upper case I)

 1. The tenth letter of the Turkmen alphabet, called i and written in the Latin script.

See also


Vietnamese

Etymology

Borrowing from French i or Portuguese i

Pronunciation

Noun

i

 1. The name of the Latin-script letter I/i.

Synonyms


Volapük

Adverb

i

 1. also
 2. too

Walloon

Etymology 1

From Vulgar Latin *illī, from Classical Latin ille.

Pronoun

i

 1. he
Related terms

Etymology 2

From Vulgar Latin illos, used in place of the missing third-person pronoun, from Latin illos, accusative plural of ille.

Pronoun

i

 1. they
Related terms

Wano

Noun

i

 1. water

References


Welsh

Pronunciation

 • IPA(key): /iː/

Etymology 1

From Proto-Brythonic *mi, from Proto-Celtic *mī, from Proto-Indo-European *m̥(m)é ~ me (me).

Pronoun

i

 1. I, me
See also

Etymology 2

From Proto-Celtic *de, *to (to), related to Breton da (to, for), Cornish dhe (to, for), Irish do (to, for).

Preposition

i

 1. to, for
  Mae’r jem i Siân.
  The jewel’s for Siân.
 2. that
  Maen nhw’n dweud iddi hi yfed gormod o gwrw.
  They say that she drank too much beer.
Inflection
See also
Usage notes
 • i is used to mean ‘that’ with verbs originally in the preterite tense. The subject moves to the front of the subordinate clause, directly following i, and the verb changes back to its verbal noun form.
Derived terms

White Lachi

Pronunciation

 • IPA(key): /i³³/,[1]/ʔi³¹/,[2](Jinchang) /i⁴⁴/,[3](Tân Lợi) /ʔi²²/[4]

Noun

i

 1. water

References

 • Weera Ostapirat, Proto-Kra, Linguistics of the Tibeto-Burman Area 23(1) (2000) (as ʔi) (see ASJP)
 1. Tai-Kadai 100-wordlists, compiled by Ilya Peiros
 2. Jerold A. Edmondson, kenneth J. Gregerson, Outlying Kam-Tai, in Mon-Khmer Studies 27
 3. ABVD, citing Li Yunbing [李云兵], A Study of Lachi [拉基语硏究 / Laji yu yan jiu] (Beijing: 中央民族大学出版社 / Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2000)
 4. ABVD, citing Ryuichi Kosaka [小坂, 隆一], A descriptive study of the Lachi language: syntactic description, historical reconstruction and genetic relation (2000, PhD dissertation, Tokyo: Tokyo University of Foreign Studies)

Yuqui

Noun

i

 1. water

References

 • Perry N. Priest, A contribution to comparative studies in the Guaraní linguistic family, Language Sciences 9(1): 17-20, page 18 (1987)
 • L. Villafañe, Gramática Yuki. Lengua Tupí-Guaraní de Bolivia (Universidad Nacional de Tucumán, Ediciones del Rectorado, 2004), page 302