Definify.com

Definition 2024


See also:

Translingual

Han character

(radical 169 +5, 13 strokes, cangjie input 日弓田中 (ANWL), four-corner 77506, composition)

 1. sluice
 2. flood gate, canal lock

References

 • KangXi: page 1333, character 12
 • Dai Kanwa Jiten: character 41263
 • Dae Jaweon: page 1839, character 13
 • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4292, character 9
 • Unihan data for U+9598

Chinese

trad.
simp.

Glyph origin

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ʔl'aːb, *ɡraːb
*klaːb, *sɡreːb, *qraːb
*klaːb, *kraːb
*kraːb
*kraːb
*kraːb
*kraːb, *qraːb
*kraːb
*qʰraːb
*ɡraːb
*ɡraːb
*ɡraːb
*ɡraːb
*ɡraːb
*qraːb
*qraːb

Pronunciation • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂa³⁵/
Harbin /ʈ͡ʂa²⁴/
Tianjin /t͡sɑ⁴⁵/
Jinan /ʈ͡ʂa⁴²/
Qingdao /ʈ͡ʂa⁵⁵/
Zhengzhou /ʈ͡ʂa⁵³/
Xi'an /t͡sa⁴⁴/
Xining /t͡sa²⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂa¹³/
Lanzhou /ʈ͡ʂa¹³/
Ürümqi /t͡sa⁵¹/
Wuhan /t͡sa²¹³/
Chengdu /t͡sa³¹/
Guiyang /t͡sa²¹/
Kunming /ʈ͡ʂa̠³¹/
Nanjing /ʈ͡ʂɑʔ⁵/
Hefei /ʈ͡ʂɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /t͡saʔ⁵⁴/
Pingyao /t͡sʌʔ⁵³/
Hohhot /t͡sa³¹/
Wu Shanghai /zaʔ¹/
Suzhou /zaʔ³/
Hangzhou /zɑʔ²/
Wenzhou /za²¹³/
Hui Shexian /t͡sʰa²²/
Tunxi /t͡sɔ⁵/
/sɔ²⁴/
Xiang Changsha /t͡sa²⁴/
Xiangtan /t͡sɒ²⁴/
Gan Nanchang /t͡saʔ⁵/
Hakka Meixian /t͡sʰap̚⁵/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /t͡sap̚²/
Nanning /t͡sap̚²²/
Hong Kong /t͡sap̚²/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sap̚⁵/
/t͡saʔ⁵/
Fuzhou (Min Dong) /t͡saʔ⁵/
Jian'ou (Min Bei) /t͡sa²⁴/
Shantou (Min Nan) /t͡saʔ⁵/
Haikou (Min Nan) /ta³³/

Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (28) (34)
Final () (144) (150)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () I II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kɑp̚/ /ʔˠap̚/
Pan
Wuyun
/kɑp̚/ /ʔᵚap̚/
Shao
Rongfen
/kɑp̚/ /ʔap̚/
Edwin
Pulleyblank
/kap̚/ /ʔaɨp̚/
Li
Rong
/kɑp̚/ /ʔap̚/
Wang
Li
/kɑp̚/ /ap̚/
Bernard
Karlgren
/kɑp̚/ /ʔap̚/
Expected
Mandarin
Reflex
ge ya
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 5928 5930 5947
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 2 1
Corresponding
MC rime
𥯦
Old
Chinese
/*klaːb/ /*sɡreːb/ /*qraːb/
Notes

Definitions

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Japanese

Kanji

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings


Korean

Hanja

(gap) (hangeul , revised gap, McCune-Reischauer kap, Yale kap)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.