Definify.com

Definition 2023


U+53C9, 叉
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-53C9

[U+53C8]
CJK Unified Ideographs
[U+53CA]

Translingual

Han character

(radical 29 +1, 3 strokes, cangjie input 水戈 (EI) or X水戈 (XEI), four-corner 17400, composition)

 1. crotch
 2. fork, prong

References

 • KangXi: page 165, character 1
 • Dai Kanwa Jiten: character 3116
 • Dae Jaweon: page 374, character 15
 • Hanyu Da Zidian: volume 1, page 390, character 2
 • Unihan data for U+53C9

Chinese

simp. and trad.

Alternative forms

Pronunciation • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʰa⁵¹/
/ʈ͡ʂʰa²¹⁴/
Harbin /ʈ͡ʂʰa⁴⁴/ ~子
/ʈ͡ʂʰa²⁴/ ~住了
Tianjin /t͡sʰɑ²¹/
Jinan /ʈ͡ʂʰa²¹³/
Qingdao /ʈ͡ʂʰa²¹³/
Zhengzhou /ʈ͡ʂʰa²⁴/ 魚~
Xi'an /t͡sʰa²¹/ ~子
/t͡sʰa⁴⁴/ ~開
Xining /t͡sʰa⁴⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂʰa⁴⁴/
Lanzhou /ʈ͡ʂʰa³¹/
Ürümqi /t͡sʰa⁴⁴/
Wuhan /t͡sʰa⁵⁵/
Chengdu /t͡sʰa⁵⁵/
Guiyang /t͡sʰa⁵⁵/
Kunming /ʈ͡ʂʰa̠⁴⁴/
Nanjing /ʈ͡ʂʰɑ³¹/
Hefei /ʈ͡ʂʰa²¹/
Jin Taiyuan /t͡sʰa⁵³/ ~腿
/t͡sʰa¹¹/ ~車
Pingyao /t͡sʰɑ¹³/
Hohhot /t͡sʰa³¹/
Wu Shanghai /t͡sʰo⁵³/
/t͡sʰa⁵³/
Suzhou /t͡sʰo⁵⁵/
Hangzhou /t͡sʰɑ³³/
/t͡sʰɑ⁴⁴⁵/
Wenzhou /t͡sʰo³³/
Hui Shexian /t͡sʰa³¹/
Tunxi /t͡sʰɔ¹¹/
Xiang Changsha /t͡sʰa³³/
Xiangtan /t͡sʰɒ³³/
Gan Nanchang /t͡sʰɑ⁴²/
Hakka Meixian /t͡sʰa⁴⁴/
Taoyuan /t͡sʰɑ²⁴/
Cantonese Guangzhou /t͡sʰa⁵³/
Nanning /t͡sʰa⁵⁵/
Hong Kong /t͡sʰa⁵⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sʰa⁵⁵/
/t͡sʰe⁵⁵/
Fuzhou (Min Dong) /t͡sʰa⁴⁴/
Jian'ou (Min Bei) /t͡sʰa⁵⁴/
Shantou (Min Nan) /t͡sʰe³³/
Haikou (Min Nan) /sa²³/

Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (19) (19)
Final () (31) (98)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () II II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ʃʰˠɛ/ /t͡ʃʰˠa/
Pan
Wuyun
/ʈ͡ʂʰᵚæ/ /ʈ͡ʂʰᵚa/
Shao
Rongfen
/t͡ʃʰæi/ /t͡ʃʰa/
Edwin
Pulleyblank
/ʈ͡ʂʰaɨj/ /ʈ͡ʂʰaɨ/
Li
Rong
/t͡ʃʰɛ/ /t͡ʃʰa/
Wang
Li
/t͡ʃʰai/ /t͡ʃʰa/
Bernard
Karlgren
/ʈ͡ʂʰai/ /ʈ͡ʂʰa/
Expected
Mandarin
Reflex
chāi chā
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 1175 1184
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*sʰraːl/ /*sʰreːl/

Noun

 1. fork
 2. cross

Compounds


Japanese

Kanji

(“Jinmeiyō” kanji used for names)

 1. fork

Readings

Compounds


Korean

Hanja

(cha)
Eumhun:

 • Sound (hangeul):  (revised: cha, McCune-Reischauer: ch'a)
 • Name (hangeul): 깍지 낄 차, 갈래 차()
 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese

Han character

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.