Definify.com

Definition 2023


яйцо

яйцо

Belarusian

Noun

яйцо́ (jajcó) n

 1. egg
 2. ovum
 3. (colloquial) testicle, ball

Declension

Synonyms


Russian

Etymology

From Proto-Slavic *ajьce, diminutive of *aje, from Proto-Indo-European *h₂ōwyóm.

Pronunciation

 • IPA(key): [(j)ɪjˈt͡so]

Noun

яйцо́ (jajcó) n inan (genitive яйца́, nominative plural я́йца, genitive plural яи́ц or я́иц*) (* Colloquial.)

 1. egg
  (proverb) я́йца ку́рицу не у́чатjájca kúricu ne účatdon't teach your grandmother to suck eggs
 2. ovum
 3. (colloquial) testicle, ball, nut, nad, gonad
  она́ де́ржит его́ за я́йцаoná déržit jevó za jájca ― she's got him by the balls

Declension

Synonyms

Related terms

See also

 • всмя́тку (vsmjátku)
 • вкруту́ю (vkrutúju)
 • глазу́нья (glazúnʹja)
 • яи́чница-глазу́нья (jaíšnica-glazúnʹja, jaíčnica-glazúnʹja)
 • болту́нья (boltúnʹja)
 • яи́чница-болту́нья (jaíšnica-boltúnʹja, jaíčnica-boltúnʹja)
 • яйцо́-пашо́т (jajcó-pašót)
 • го́голь-мо́голь (gógolʹ-mógolʹ)