Definify.com

Definition 2024


Translingual

Han character

(radical 75 +8, 12 strokes, cangjie input 木月月 (DBB), four-corner 47920, composition)

References

 • KangXi: page 533, character 2
 • Dai Kanwa Jiten: character 14941
 • Dae Jaweon: page 921, character 3
 • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1235, character 12
 • Unihan data for U+68DA

Chinese

simp. and trad.

Glyph origin

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*pɯːŋ
*pɯːŋs, *pʰɯːŋ, *bɯːŋ
*pʰɯːŋ
*pʰɯːŋʔ, *bɯːŋ, *bɯːŋs
*bɯːŋ
*bɯːŋ
*bɯːŋ, *brɯːŋ, *brɯːŋ
*bɯːŋ
*pɯŋ
*bɯŋ
*brɯːŋ, *brɯːŋ
*prɯːŋ, *prɯːŋ
*pʰrɯːŋ, *brɯːŋ

Pronunciation • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /pʰəŋ³⁵/
Harbin /pʰəŋ²⁴/
Tianjin /pʰəŋ⁴⁵/
Jinan /pʰəŋ⁴²/
Qingdao /pʰəŋ⁴²/
Zhengzhou /pʰəŋ⁴²/
Xi'an /pʰəŋ²⁴/
Xining /pʰə̃²⁴/
Yinchuan /pʰəŋ⁵³/
Lanzhou /pʰə̃n⁵³/
Ürümqi /pʰɤŋ⁵¹/
Wuhan /pʰoŋ²¹³/
Chengdu /pʰoŋ³¹/
Guiyang /pʰoŋ²¹/
Kunming /pʰoŋ¹/
Nanjing /pʰən²⁴/
Hefei /pʰəŋ⁵⁵/
Jin Taiyuan /pʰəŋ¹¹/
Pingyao /pʰəŋ¹³/
/pie̞¹³/ ~子
Hohhot /pʰə̃ŋ³¹/
Wu Shanghai /bã²³/
Suzhou /bɑ̃¹³/
Hangzhou /boŋ²¹³/
Wenzhou /biɛ³¹/
Hui Shexian /pʰʌ̃⁴⁴/
Tunxi /pʰan⁴⁴/
Xiang Changsha /poŋ¹³/
Xiangtan /bən¹²/
Gan Nanchang /pʰɑŋ²⁴/ 瓜~
Hakka Meixian /pʰaŋ¹¹/
Taoyuan /pʰɑŋ¹¹/
Cantonese Guangzhou /pʰaŋ²¹/
Nanning /pʰaŋ²¹/
Hong Kong /pʰaŋ²¹/
Min Xiamen (Min Nan) /pʰiŋ³⁵/
/pĩ³⁵/
Fuzhou (Min Dong) /paŋ⁵³/
Jian'ou (Min Bei) /paŋ²¹/
Shantou (Min Nan) /pẽ⁵⁵/
Haikou (Min Nan) /foŋ³¹/

Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (3) (3) (3)
Final () (109) (117) (129)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () II II I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/bˠæŋ/ /bˠɛŋ/ /bəŋ/
Pan
Wuyun
/bᵚaŋ/ /bᵚæŋ/ /bəŋ/
Shao
Rongfen
/baŋ/ /bɐŋ/ /bəŋ/
Edwin
Pulleyblank
/baɨjŋ/ /bəɨjŋ/ /bəŋ/
Li
Rong
/bɐŋ/ /bɛŋ/ /bəŋ/
Wang
Li
/bɐŋ/ /bæŋ/ /bəŋ/
Bernard
Karlgren
/bʱɐŋ/ /bʱæŋ/ /bʱəŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
péng péng péng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 9666 9672 9677
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*bɯːŋ/ /*brɯːŋ/ /*brɯːŋ/

Definitions

 1. tent, awning
 2. booth
 3. shed

Compounds

References


Japanese

Kanji

(common “Jōyō” kanji)

 1. Shelf

Readings


Korean

Hanja

(bung) (hangeul , revised bung, McCune-Reischauer pung, Yale pung)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese

Han character

(bằng)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.