Definify.com

Definition 2021


փայտ

փայտ

Armenian

Alternative forms

 • փեդ (pʿed), փետ (pʿet) (dialectal, colloquial)

Noun

փայտ (pʿayt)

 1. wood (material); firewood
  այս սեղանը փայտից էays sełanə pʿayticʿ ē ― this table is made of wood
 2. stick; walking stick, cane; staff
  փայտով ծեծելpʿaytov cecel ― to beat with a stick

Declension


Old Armenian

Etymology

The origin is uncertain.

Noun

փայտ (pʿayt)

 1. wood (material)
  փայտ կենացpʿayt kenacʿ ― the Holy-Rood, the Cross; (botany) tree of life, lignum-vitae, guaiacum, thula or thuya
  փայտ խնկոցpʿayt xnkocʿ ― odorous, scented wood
  փայտ իւղոյpʿayt iwłoy ― olive-wood, olive
  չնչին փայտčʿnčʿin pʿayt ― fragile wood
  փայտ այրելիpʿayt ayreli ― fire-wood
  փայտ հարկանել, պատառելpʿayt harkanel, pataṙel ― to cut wood; to cut down, to fell
  փայտ ընկենուլpʿayt ənkenul ― to draw or cast lots
 2. tree
 3. gibbet, gallows
  կախել զփայտէkaxel zpʿaytē ― to crucify

Declension

Derived terms

Synonyms

Descendants

References

 • Petrosean, H. Matatʿeay V. (1879), փայտ”, in Nor Baṙagirkʿ Hay-Angliarēn [New Dictionary Armenian–English], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1971–1979), փայտ”, in Hayerēn armatakan baṙaran [Dictionary of Armenian Root Words] (in Armenian), 2nd edition, Yerevan: University Press, published 1926–1935