Definify.com

Definition 2022


Thiên_Mã

Thiên Mã

Vietnamese

Proper noun

Thiên

  1. (astronomy) Pegasus

Synonyms