Definify.com

Definition 2023


đe

đe

See also: đề, đế, đẻ, để, đệ, đè, and đê

Serbo-Croatian

Adverb

đȅ (Cyrillic spelling ђе̏)

  1. (regional) where

Synonyms