Definify.com

Definition 2022


để

để

See also: đe, đề, đế, đẻ, đệ, đè, đê, and Appendix:Variations of "de"

Vietnamese

Conjunction

để

 1. In order to, so that.

Verb

để

 1. To place, set
  • Để nó ở đó.
   • Put that there.
 2. to let, leave (alone)
  • Để nó ở đó.
   • Leave that there.

Derived terms