Definify.com

Definition 2022


đè

đè

See also: đê, đe, đề, đế, đẻ, để, and đệ

Vietnamese

Verb

đè

  1. to press