Definify.com

Definition 2021


đừng

đừng

See also: dung, đúng, đùng, and đứng

Vietnamese

Verb

đừng

  1. do not; don't
    Đừng hiểu lầm (tôi/ta).
    Don't get me wrong.

See also