Definify.com

Definition 2024


không

không

Vietnamese

Alternative forms

 • (Internet slang) kg; ko; k
 • (abbreviation) kg; ko;
 • (southern Vietnam) hông; hôn

Adverb

không

 1. not (negates meaning of verb)
  Tôi không phải người Việt Nam.
  I am not a Vietnamese.

Synonyms

 • hổng (Southern dialects)

Interjection

không

 1. (to an affirmative question) no
 2. (to a negative question) yes

Particle

không

 1. Question particle.

See also

Vietnamese cardinal numbers
0 1  > 
    Cardinal : không

Numeral

không

 1. (cardinal) zero

See also