Definify.com

Definition 2021


vô_cực

vô cực

Vietnamese

Noun

cực

  1. (mathematics) infinity

Synonyms