Definify.com

Definition 2024


-achd

-achd

See also: achd

Scottish Gaelic

Suffix

-achd f

 1. Denoting system of government
  rìgh (king) + -achdrìoghachd (kingdom)
 2. Denoting religion
  Crìostaidh (Christian) + -achdCrìosdaidheachd (Christianity)
 3. Denoting area
  Gàidhealtachd (Gaelic-speaking area, Gaeltacht)
 4. Denoting condition or quality
  saor (free) + -achdsaorachd (freedom)
  bàrd (bard, poet) + -achdbàrdachd (poetry)
  ealanta (ingenious, expert, clever) + -achdealantachd (ingenuity, expertness, cleverness)
  milis (sweet) + -achdmìlseachd (sweetness)
  cothrom (just, equitable) + -achdcothromachd (equality)

Derived terms

<a class='CategoryTreeLabel CategoryTreeLabelNs14 CategoryTreeLabelCategory' href='/wiki/Category:Scottish_Gaelic_words_suffixed_with_-achd'>Scottish Gaelic words suffixed with -achd</a>