Definify.com

Definition 2024


See also:

Translingual

Han character

(radical 167 +9, 17 strokes, cangjie input 金月金弓 (CBCN), four-corner 82100, composition)

 1. sickle for cutting grass or hay

References

 • KangXi: page 1314, character 6
 • Dai Kanwa Jiten: character 40622
 • Dae Jaweon: page 1814, character 23
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4230, character 9
 • Unihan data for U+9358

Chinese

trad.
simp.

Pronunciation • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂa³⁵/
Harbin /ʈ͡ʂa²⁴/
Tianjin /t͡sɑ⁴⁵/
Jinan /ʈ͡ʂa⁴²/
Qingdao /ʈ͡ʂa⁴²/
Zhengzhou /ʈ͡ʂa⁴²/
Xi'an /t͡sa²⁴/
Xining /t͡sa²⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂa¹³/
Lanzhou /ʈ͡ʂa⁵³/
Ürümqi /t͡sa⁵¹/
Wuhan /t͡sa²¹³/
Chengdu /t͡sa³¹/
Guiyang /t͡sa²¹/
Kunming /ʈ͡ʂa̠³¹/
Nanjing /ʈ͡ʂɑʔ⁵/
Hefei /ʈ͡ʂɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /t͡saʔ²/
Pingyao /sʌʔ⁵³/
Hohhot /t͡saʔ⁴³/
Wu Shanghai /zaʔ¹/
Suzhou /zaʔ³/
Hangzhou /zɑʔ²/
Wenzhou /za²¹³/
Hui Shexian /t͡sʰa²²/
Tunxi /t͡sɔ⁵/
Xiang Changsha /t͡sa²⁴/
Xiangtan /t͡sʰɒ⁵⁵/
Gan Nanchang
Hakka Meixian /t͡set̚¹/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /t͡sat̚³/
Nanning /t͡sap̚²²/
Hong Kong /t͡sap̚³/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sat̚⁵/
/t͡saʔ⁵/
Fuzhou (Min Dong) /t͡saʔ⁵/
Jian'ou (Min Bei) /t͡sa⁴²/
Shantou (Min Nan) /t͡sak̚⁵/
Haikou (Min Nan) /sɔk̚⁵/

Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 16640
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*zraːd/
Notes

Definitions

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Compounds

 • 跳塔輪鍘跳塔轮铡
 • 輪鍘轮铡
 • 鍘刀铡刀 (zhádāo)
 • 鍘美案铡美案
 • 鍘草铡草
 • 鍘草機铡草机
 • 龍頭鍘龙头铡

References


Japanese

Kanji

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings