Definify.com

Definition 2021


Translingual

Han character

(radical 163 +3, 6 strokes, cangjie input 卜女弓中 (YVNL), four-corner 07727)

 1. name of a mountain in Henan province

References

 • KangXi: page 1268, character 10
 • Dai Kanwa Jiten: character 39282
 • Dae Jaweon: page 1767, character 10
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3756, character 2
 • Unihan data for U+9099

Cantonese

Hanzi

(Jyutping mong4, Yale mong4)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Japanese

Kanji

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. A mountain in modern Luoyang, Henan, China.[1]

Readings

Synonyms

References

 1. Akiyasu Tōdō [et al.] (2002) 漢字源, ISBN 978-4053008893: “邙”

Korean

Hanja

(mang) (hangeul , revised mang, McCune-Reischauer mang, Yale mang)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Mandarin

Hanzi

(Pinyin máng (mang2), Wade-Giles mang2)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese

Han character

(mang)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings

 • Nôm: mang

References

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999