Definify.com

Definition 2024


Translingual

Han character

(radical 140 +5, 11 strokes, cangjie input 廿人尸 (TOS), four-corner 44811)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References

 • KangXi: page 1024, character 12
 • Dai Kanwa Jiten: character 30809
 • Dae Jaweon: page 1484, character 6
 • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3193, character 6
 • Unihan data for U+82F2

Cantonese

Hanzi

(Yale ja3)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Mandarin

Hanzi

(Pinyin zhǎ (zha3), zhà (zha4), zuó (zuo2), Wade-Giles cha3, cha4, tso2)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese

Han character

(tạc, trá, trả)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings

 • Nôm: tạc, trá, trả, rạ

References

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999