Definify.com

Definition 2021


ไม่

ไม่

See also: ไม้, ไม, and ໄມ້

Thai

Adverb

ไม่ (mâi)

  1. no; not.
    ไม่ชอบ   mâi chɔ̂ɔp   to not like
    ไม่อยู่บ้าน   mâi yùu bâan   (He) is not at home.

Synonyms

Conjunction

ไม่ (mâi)

  1. neither; nor.
    ไม่หล่อไม่รวย   mâi lɔ̀ɔ mâi ruai   neither good-looking nor rich

Interjection

ไม่ (mâi)

  1. no.

Noun

ไม่ (mâi)

  1. no.