Definify.com

Definition 2023


за_да_не

за да не

Bulgarian

Conjunction

за да не (za da ne)

 1. lest, so as not to
  Той не иска да излезе навън, за да не бъде изяден от онези изгладнели орли. - He won't go outside, lest he be eaten by those ravenous eagles
  И за да не си помислиш, че се шегувам, те уверявам, че всичко, което казах, е истина. - And lest you think I'm joking, let me assure you that everything I've said is true.
  Лъвицата трябва да се промъкне крадешком зад жертвата си, за да не бъде забелязана. - The lioness has to creep up behind her prey so as not to be noticed.

Macedonian

Preposition

за да не (za da ne)

 1. lest, so as not to
  Тој неќе да излезе надвор, за да не е изеден од оние гладни орли. - He won't go outside, lest he be eaten by those hungry eagles
  И за да не мислиш, се шегувам, остави ме да те уверувам дека се што (ти) реков е вистина. - And lest you think I'm joking, let me assure you that everything I've said is true.
  Лавицата треба да оди кроце зад нејзината жертвата, за да не ја забележи. - The lioness has to creep up behind her prey so as not to be noticed.