Definify.com

Definition 2021


блуждать

блуждать

Russian

Verb

блужда́ть (bluždátʹ) impf

  1. to roam, wander, rove, ramble
    блужда́ть по све́туbluždátʹ po svétu ― to rove/roam about the world

Conjugation

Derived terms

  • поблужда́ть impf (pobluždátʹ), проблужда́ть pf (probluždátʹ)
  • блужда́ние (bluždánije)
  • блужда́ющий (bluždájuščij)