Definify.com

Definition 2022


ôt

ôt

See also: ost, Ost, OST, -ost, and Appendix:Variations of "ot"

Emilian

Emilian cardinal numbers
 <  7 8 9  > 
    Cardinal : ôt
    Ordinal : utêv
    Multiplier : ôt volti
    Fractional : utêv

Alternative forms

 • òt (Bolognese)

Numeral

ôt m, f (invariable)

 1. (cardinal) eight

Noun

ôt m (invariable)

 1. (Modenese, Reggiano) eight

ôt f pl

 1. (following the article egli) eight o'clock (a.m. or p.m.)
  A fà egli ôt.
  It's eight o'clock.
 1. (following the article eli) eight o'clock (a.m. or p.m.)
  I fan eli ôt.
  It's eight o'clock.

Related terms

 • in quàt'r e quàt'r ôt
 • otagonêl
 • otàgon
 • otàni
 • utànta
 • utêv
 • otèt
 • ôt volànt
 • utòber
 • dl Otsèint
 • otsèint, Otsèint
 • otcìffri
 • otmìla
 • otpê