Definify.com

Definition 2023


thú_lông_nhím

thú lông nhím

Vietnamese

Noun

(classifier con) thú lông nhím

  1. echidna