Definify.com

Definition 2021


tāpēc_ka

tāpēc ka

Latvian

Conjunction

tāpēc ka

  1. used to indicate cause; because...
    viņš neaizbrauca, tāpēc ka bija saslimis ― he didn't go because he had become ill
    Ješka nepaguva atbildēt, tāpēc ka papriekš gribēja iedzert ― Ješka couldn't answer, because he first wanted to drink

Synonyms

  • tādēļ ka
  • tālab ka
  • (dated) tamdēļ ka