Definify.com

Definition 2023


menyerna

menyerna

Swedish

Noun

menyerna

  1. definite plural of meny