Definify.com

Definition 2021


key-money

key-money

See also: key money

English

Noun

key-money (uncountable)

  1. Alternative spelling of key money