Definify.com

Definition 2023


antimonita

antimonita

Portuguese

Noun

antimonita f (plural antimonitas)

  1. (mineralogy) antimonite

Spanish

Noun

antimonita f (plural antimonitas)

  1. (mineralogy) stibnite, antimonite

Synonyms