Definify.com

Definition 2021


無線傳形

無線傳形

Vietnamese

Hán tự in this word

Noun

無線傳形

  1. Hán tự form of vô tuyến truyền hình, “television